Opintotuen tulorajat pois

Aina toisinaan vaaditaan opintotuen tulorajojen nostoa. Mutta miksi opintotuen myöntämisellä ylipäänsä on tuloraja? Se kuulostaa haitalliselta byrokratialta, joka rankaisee työn tekemisestä. Tuloraja on kuitenkin yhä olemassa, joten oletettavasti sille on jotain perusteitakin. Halusin selvittää ne perusteet.

Menin ensiksi Kelan sivuille tarkistamaan faktat. Siellä mainittiin opintotuen myöntämisen edellytyksenä ”taloudellisen tuen tarve”. Sitä taas arvioidaan katsomalla omia tuloja, sekä mahdollisesti vanhempien tuloja.

Seuraavaksi päädyin lukemaan opintotukea käsittelevän YLEn uutisen keväältä 2020. Sain sieltä myös yhden vastauksen kysymykseeni:

Tulorajojen poistamisen haitta voisi viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan olla, että myös erittäin suurituloiset opiskelijat alkaisivat nostaa opintotukea.

[…]

Suomen Ekonomien erityisasiantuntijan Mari Krögerin sanoo tulorajojen noston tai poiston kuulostavan simppelimmältä, mitä se todellisuudessa on.

– Nykyinen opintotuki on osa sosiaaliturvajärjestelmää, jossa tukea ohjataan tulorajoilla sitä eniten tarvitseville. Jos katsotaan, että henkilö tulee toimeen palkkatuloilla, hänelle ei makseta sosiaaliturvaa. Toimintaperiaate on sama kuin esimerkiksi työttömyysetuudessa.

Luin myös uutisen kommentteja saadakseni kuvan yleisestä mielipiteestä. Tulorajat ovat siis olemassa siksi, että opintotukea maksettaisi vain sitä ehdottomasti tarvitseville. Koska uutisessa ja sen kommenteissa ei mainittu muita perusteita tulorajoille, enkä minä keksi muita, oletan tässä ettei muita perusteita ole.

Vaihtoehtoiset näkemykset siis ovat:

 1. Opintotukea kuuluu maksaa vain niille opiskelijoille, jotka eivät pärjäisi ilman sitä.
 2. Opintotukea kuuluu maksaa kaikille opiskelijoille riippumatta heidän taloudellisesta tilanteestaan.

Hyväksyn nämä molemmat näkemykset. Otetaan tosiasiana se, että nykyinen opintotukijärjestelmä on rakennettu näkemyksen 1 pohjalta. Kaikki ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että opintotuen edellytyksenä kuuluukin olla myös opintojen edistyminen.

Toimiiko nykyinen järjestelmä halutulla tavalla? Ovatko tulorajat toimiva keino myöntää opintotukea vain sitä tarvitseville? Ovatko tulorajojen seurannan hyödyt haittoja suuremmat?

Pohditaanpa nyt tosissaan tuota tummennettua kysymystä riippumatta siitä, edustetaanko näkemystä 1 vai 2. Mikäli tulorajojen haitat koetaan hyötyjä suuremmiksi, olisi tulorajojen poisto parannus nykytilaan. Mitä siis tapahtuisi, jos tulorajat poistettaisi?

 • Uutisessa sanottiin, että ilman tulorajoja erittäin suurituloiset opiskelijat alkaisivat nostaa opintotukea. Näin varmasti kävisi. Mutta olisiko tämä iso vahinko? Erittäin suurituloisia opiskelijoita lienee aika vähän.
 • Tukia maksettaisi sellaisille, jotka eivät ole erittäin suurituloisia, mutta jotka kuitenkin ylittävät nykyiset tulorajat. He ovat nykyisen järjestelmän häviäjiä. Tulorajojen poisto parantaisi heidän tilannettaan ja aiheuttaisi lisäkustannuksia.
 • Kiistatonta on, että tulorajat poistamalla byrokratia kevenisi. Kelan käsittelykustannukset pienenisivät ja opiskelijat saisivat mielenrauhaa. Joku osaisi ehkä laskea arvion siitä, paljonko Kelan säästö olisi euroina. Opiskelijoiden mielenrauha ei olisi mitattavissa.
 • Kiistatonta lienee sekin, että työvoiman tarjonta kasvaisi kannustinloukun poistuessa. Kun opiskelijoiden ei tarvitsisi enää seurata tulojaan tukien menettämisen pelossa, he olisivat valmiimpia ottamaan erilaisia töitä vastaan.

Kannustinloukuista on loputon määrä tarinoita. Tässä esimerkki linkittämästäni uutisesta:

– Entisestä kesätyöpaikasta tarjottiin keikkatöitä, mutta jouduin sanomaan ei. Teen tällä hetkellä kymmentuntista viikkoa toisessa paikassa. Vaikka palkka on tuntien mukainen, en voi ottaa muita töitä, kun tulorajat voisivat ylittyä, Harju kertoo.

Työvoiman tarjonnan kasvaminen oli kuitenkin uutisessa käännetty haittapuoleksi:

– Raportin arvio [tulorajojen reippaasta nostovarasta] perustuu ajatukseen, että opiskelijoiden tekemä lisätyö on työtä, joka muutoin jäisi tekemättä. Näin voi toki olla pieneltä osin, mutta ei kokonaisuudessaan. Opintotuen tulorajojen korotus ei merkittävästi luo uutta työtä tai uusia työtehtäviä, toteaa [Kelan etuuspäällikkö Piia] Kuusisto.

Hänen mukaansa opiskelijoiden tekemä lisätyö voi jopa lisätä valtion muita menoja, kuten esimerkiksi työttömyysturvaan ja asumistukeen liittyviä kulueriä, koska opiskelijat syrjäyttävät työmarkkinoilta muita väestöryhmiä.

– Valtion menot pienenisivät ja verotulot kasvaisivat merkittävämmin, jos esimerkiksi työttömät työnhakijat tekisivät niitä töitä, joita opiskelijat tekevät.

Näkemys siitä, että opiskelijat syrjäyttävät muita väestöryhmiä työmarkkinoilla saattaa sinänsä pitää paikkansa, mutta en itse laskisi sitä haittapuoleksi. Toki jos se nähdään haittapuolena ja ehkäistävänä asiana niin siihen opintotuen tulorajat ovat varsin pätevä instrumentti. Jos opiskelija ja ”työtön työnhakija” (kamala termi) hakevat samaa työpaikkaa niin työnantaja todennäköisesti palkkaa paremmalta vaikuttavan henkilön. Parempi työntekijä tekee lähtökohtaisesti parempaa työtä ja siitä hyötyvät kaikki. Siksi työvoiman tarjonnan kasvu on hyvä asia.

Jos siis tulorajat poistettaisi, opintotuen maksamiseen kuluisi enemmän rahaa, mutta sitä kompensoisi Kelan käsittelykustannuksien väheneminen ja opiskelijoiden lisääntyvä työnteko. Kun siihen vielä lisää opiskelijoiden elämän helpottumisesta saadun ei-rahallisen hyödyn, on tulos mielestäni selvä:

Tulorajojen haitat ovat hyötyjä suuremmat. Näin ollen tulorajat pitäisi poistaa. Niiden poistoa pitäisi kannattaa siinäkin tapauksessa, että haluaisi opintotukea maksettavan vain sitä tarvitseville.

Lopuksi vielä sananen tulorajojen nostamisesta poistamisen sijaan.

Jos tuloraja olisi mielivaltaisen suuri, se olisi sama kuin ei tulorajaa ollenkaan. Jos tulorajaa nostetaan, tullaan lähemmäksi sitä tilannetta. Nostaminen olisi siis parannus nykytilaan. Tulorajaa nostamalla saadaan tässä kirjoituksessa mainitsemani hyvät ja huonot puolet osittain.

Jos vaihtoehtona olisi tulorajan nosto tai ei mitään, valitsisin tulorajan noston. Pelkään kuitenkin, että keskittyminen tulorajojen nostoon vie huomiota pois pääasiasta, eli rajan poistamisesta kokonaan.

Arvoisa lukija, jos olen mielestäsi jättänyt käsittelemättä jonkin tulorajojen poistoon liittyvän näkökulman, toivon että kirjoitat siitä tämän blogitekstin kommenttiosioon.

2 thoughts to “Opintotuen tulorajat pois”

 1. On mielestäni liioiteltua sanoa, että tulorajat estäisivät opiskelijoiden työnteon. Jokainen 1300€ jonka tienaat vuodessa vähentää yhden tukikuukauden, eli opiskelija jää kyllä voitolle, vaikka tämä ei suoranaisesti lisätyöhön motivoikkaan.

  Opiskelijoiden opintojen aikainen työnteko ei ole automaattisesti hyvä asia, sillä se mahdollisesti myöhäistää valmistumista. Lisäksi kirjoituksesta puuttuu kaikki arviot siitä kuinka paljon opintotukia nostettaisiin enemmän jos tulorajoja ei olisi. Siitä olen samaa mieltä, että jos tuo summa on pienempi kuin byrokratiaan menevä tai edes suunnilleen sama, niin tulorajat tulisi poistaa.

  1. Kiitos kommentistasi, Juuso. Tulorajat eivät toki estä opiskelijoiden työn tekoa, ne vain hankaloittavat sitä.

   Kyllä, valmistuminen myöhästyy jos tekee töitä opintojen kustannuksella. Minun mielestäni on silti väärää politiikkaa ohjata keskittymään opiskeluun hankaloittamalla työn tekoa. (Yhtä lailla on väärää politiikkaa ohjata julkisen liikenteen käyttöön hankaloittamalla yksityisautoilua.) Jokaiselle opiskelijalle itselleen pitäisi jättää vastuu opintojensa edistymisestä. Opintotuen myöntämisperusteena pitäisikin käyttää pelkästään opintojen edistymistä.

   Mitä summiin tulee, linkittämässäni uutisessa sanottiin, että opintotuen takaisinperintäkirjeitä lähetettiin 43 000 kappaletta. Mikä lie keskimääräinen perittävä summa? Jos se olisi 500 euroa niin takaisin perittävää olisi ollut reilut 20 miljoonaa euroa. Paremman arvauksen puutteessa oletetaan, että sen verran tukia menisi enemmän ilman tulorajoja.

   Tätä on oikeastaan ikävää ratkoa siksi, koska mielestäni opintotuki on osa korjauskelvotonta sosiaaliturvajärjestelmää. Jos opintotuelta poistetaan tulorajat, opintotuki muuttuu opiskelijoille eräänlaiseksi perustuloksi. Oikeasti haluaisin, että kaikki lukemattomat eri tukimuodot poistettaisi, eikä järjestelmään jätettäisi yhtään ehtolausetta. Tukien kohdentaminen vain niitä tarvitseville on pätevä ajatus, mutta mielestäni se johtaa väistämättä hirviömäisiin järjestelmiin, jotka eivät lopulta ole enää kenenkään hallinnassa. Ja näissä järjestelmissä palkitaan siitä, että ei pärjää… Tästä aiheesta pitääkin kirjoittaa laajempi analyysi erilliseen blogikirjoitukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *