Tavoitteeni

Kaikki ehdokkaat haluavat kaikille kaikkea hyvää. Käytössä olevat resurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten kaikille ei voi antaa kaikkea. Poliittisia valintoja tehdään siinä, mistä resursseja saadaan ja mihin niitä käytetään. Keskityn itse kahteen minulle tärkeään aiheeseen: koulurauhaan ja energiapolitiikkaan.