Koulurauha

Oma yläasteaikani kärsi pahasti siitä, että luokallani oli jatkuvasti opetusta häiritseviä henkilöitä. Oli ilmeistä, ettei koululla ollut mitään keinoja näiden henkilöiden pitämiseksi kurissa. Seuraus oli se, että kolmen vuoden ajan suuri osa koulunkäynnistä oli välillä sirkusta ja välillä selviytymiskamppailua. Se ei käy.

Videolla puhun koulukiusaamisesta, joka on yksi häiriköinnin muoto.

Opetusta ja koulurauhaa häiritsevät yksilöt on laitettava kuriin. Ehdotan seuraavanlaista toimintamallia:

  1. Jos oppilas häiriköi oppitunnilla, opettaja luonnollisesti yrittää saada hänet kuriin. Jos se ei onnistu, on häiriköivä oppilas poistettava luokasta, jotta muut oppilaat voivat jatkaa oppituntia ilman häiriöitä.
  2. Luokasta poistettu oppilas ohjataan tilaan, jossa joku henkilökuntaan kuuluva valvoo häntä. Tänä aikana oppilaalle tarjotaan mahdollisuus opiskeluun. Tähän samaan tilaan ohjataan kaikki häiriötä aiheuttavat oppilaat. Näin ollen koulun tarvitsee varata tähän valvontatyöhön vain yksi ihminen.
  3. Seuraavan oppitunnin alkaessa oppilas palautetaan luokkaansa. Tarvittaessa palataan kohtaan 1.

Ei tietenkään ole järkevää juoksuttaa samoja oppilaita kaiket päivät oman luokkansa ja ehdottamani erillisen valvotun tilan välillä. Koulun johdolla on siinä vastuullinen tehtävä. Jos joku oppilas toistuvasti poistetaan omasta luokastaan, eikä hänen käytöstään saada mitenkään korjattua, hänen paikkansa ei ole siinä luokassa. Muiden luokan oppilaiden koulurauhan takaamiseksi tämä jatkuvasti häiriötä aiheuttava oppilas pitää siirtää siltä luokalta pois.

Mutta minne jatkuvasti häiriötä aiheuttava oppilas voidaan siirtää? Eihän siirtäminen poista ongelmaa, vaan ainoastaan siirtää sen toisaalle. Aiemmin on ollut ”tarkkailuluokkia”, joista ilmeisesti on saatu huonoja kokemuksia.

Jos meillä olisi ylimäärin resursseja käytössä, näille häiriötä aiheuttaville oppilaille voitaisiin määrätä henkilökohtainen avustaja. Tämä avustaja tarvittaessa antaisi vaikka yksityisopetusta. Ja jos yksi avustaja ei riittäisi niin määrättäisi kaksi…

Mutta kuten alussa sanoin, resurssit ovat rajalliset. Priorisointia on tehtävä. Siksi ehdotan, että jatkuvasti häiriötä aiheuttavat oppilaat siirretään keskitetysti erityisiin ryhmiin, joita kaupunkiin perustetaan se määrä mitä tarvitaan.

Ehdotukseni ei ole siirretyn oppilaan etujen mukainen. Ehdotukseni on kaikkien muiden oppilaiden etujen mukainen. On ilmeistä, että näissä erityisryhmissä olisi entistä suurempi riski syrjäytyä. Vaakakupissa ovat siis vastakkain luokan muiden oppilaiden koulurauha ja yhden häiriötä aiheuttavan oppilaan syrjäytymisvaara. Minun mielestäni on tärkeämpää taata koulurauha muulle luokalle kuin elätellä toiveita siitä, että yksi jatkuvasti häiriötä aiheuttava oppilas alkaa käyttäytyä hyvin.

Tämä on arvovalinta. Kanssani saa olla eri mieltä. En katso eri mieltä olevia pahalla. Jos minun kanssani samaa mieltä olevia on enemmän, muutetaan systeemi sellaiseksi kuin ehdotin.